đang tải nội dung...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội

09/11/202230 lượt xem

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời, thể hiện tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Với ý nghĩa trọng đại đó, ngày 9/11 đã được lựa chọn là "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật; qua đó xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, "sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”.Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội

Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

 Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Nghi (Lạng Sơn) ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Tân Minh (huyện Tràng Định).  Ảnh minh họa: Nguyễn Quang Duy/TTXVN
Thời gian qua xảy ra không ít các vụ buôn lậu ma túy, mua bán trẻ em, phụ nữ qua biên giới, tình trạng tảo hôn, vi phạm trật tự an toàn giao thông… mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật, đặc biệt tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn hạn chế. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đóng vai trò rất quan trọng, giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật một cách đầy đủ, từ đó tuân thủ, chấp hành pháp luật; đồng thời áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Sau 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, có thể khẳng định, công tác này đã được các địa phương chú trọng và ngày càng được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương.

Đặc biệt, qua hơn 2 năm phòng, chống đại dịch COVID-19, việc tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, đã nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục.

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Ngô Quỳnh Hoa chỉ rõ: Có lúc, có nơi, việc triển khai các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ xuất phát từ ý chí chủ quan của chủ thể thực hiện mà chưa thực sự bắt nguồn từ đời sống, từ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, mức độ tiếp cận và đáp ứng trong sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vẫn còn chậm.

Từ thực tế này, bà Ngô Quỳnh Hoa cho rằng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải có cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới để phù hợp với yêu cầu của bối cảnh hiện nay. Một trong những thay đổi đầu tiên đó chính là thể chế, cần phải có sự rà soát tổng thể từ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đến các nghị định, thông tư và các văn bản có liên quan. Tiếp đến là nguồn nhân lực, phải tạo điều kiện thuận lợi cho những người thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Các cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm, nhận thức sâu sắc hơn trong vấn đề củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, phải có sự đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục tăng cường trao đổi để thực sự nắm bắt được người dân đang cần gì, có khó khăn, vướng mắc ở đâu để giải quyết trúng những vấn đề đó. Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội

Đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế

 Hoạt động trải nghiệm thực tiễn nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên do Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức. Ảnh minh họa: Đồng Thúy/TTXVN
Để người dân tin tưởng, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thì cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch, thống nhất. Bởi, sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật sẽ khiến các quy định khó áp dụng trong thực tế, hiệu lực và hiệu quả điều chỉnh thấp... Các xung đột, chồng chéo này cũng cản trở việc thực hiện pháp luật, làm giảm niềm tin vào pháp luật, tạo cơ hội phát sinh các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng.

Trên thực tế, còn có sự “cắt khúc” trong xây dựng pháp luật, từ đề xuất xây dựng mới đến đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật. Chính từ việc chưa xác định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước đã dẫn đến sự chồng chéo, mâu thuẫn trong nội dung các văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật vẫn còn thiếu tính chuyên nghiệp; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản pháp luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức còn yếu. Trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, của người đứng đầu, của các bộ phận tham mưu, trách nhiệm giải trình, tuy đã được quy định nhưng còn chung chung. Đặc biệt là còn thiếu các chế tài xử lý vi phạm trong xây dựng pháp luật, chế tài đối với việc ban hành các văn bản pháp luật trái quy định.

Một hạn chế nữa là chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và thiếu tính ổn định của hệ thống pháp luật. Tần suất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản pháp luật còn cao. Nhiều văn bản pháp luật tuổi thọ rất ngắn, thậm chí mới ban hành đã phải tạm hoãn thực hiện hoặc phải sửa đổi, bổ sung. Pháp luật thường xuyên bị thay đổi, gây nhiều khó khăn trong thực hiện pháp luật, đồng thời cũng gây khó khăn cho chính hoạt động quản lý của bộ máy nhà nước.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tối 6/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung đầu tư cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, một trong ba đột phá chiến lược. Đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển. Gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, đây là hai mặt của một quá trình thống nhất. Pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống và từ thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện pháp luật. Muốn "đưa pháp luật vào cuộc sống" thì ngay từ khi xây dựng phải có các quy định cụ thể, rõ ràng, khả thi, phù hợp với cuộc sống, phải "đưa hơi thở cuộc sống vào trong pháp luật". Quan tâm, đầu tư nguồn lực, các điều kiện cần thiết tương xứng, tăng cường đội ngũ làm công tác pháp chế, tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề hoàn thiện chính sách, pháp luật càng có ý nghĩa quan trọng để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Chí Băc - Khoa Đường lối quốc phòng an ninh
Các tin khác
LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG
(01/02/2023) Cuối năm 1929, khi các điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín muồi. Những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất. Trước tình hình đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930.
NHỮNG CÔNG TRÌNH MỚI CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2023
(23/01/2023) Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu cả nước, bên cạnh đầu tư về con người, ĐHQG-HCM luôn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế. Trong những năm tới, ĐHQG-HCM tiếp tục phát triển Khu Đô thị ĐHQG-HCM thành đô thị đại học kiểu mẫu, xanh, thông minh, hiện đại và bền vững. Năm 2023, cơ sở giáo dục đại học này sẽ khởi công xây dựng nhiều công trình mới. Công trình Nhà học tập và thí nghiệm BK.B7. Hình đồ họa Dự kiến vào quý 2/2023, Trường ĐH Bách Khoa sẽ khởi công xây dựng Công trình Nhà học tập và thí nghiệm BK.B7 tại cơ sở Dĩ An. Công trình gồm 8 tầng, xây dựng trên diện tích 16.420m2 với tổng mức đầu tư là 164 tỷ đồng. Khi hoàn thành vào năm 2024, nơi đây sẽ là khu vực học tập, thí nghiệm tiện nghi, hiện đại dành cho sinh viên. Công trình Nhà NV B4-2. Hình đồ họa Công trình Nhà NV B4-2 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến xây dựng trong quý 3/2023, với tổng mức đầu tư hơn 99,5 tỷ đồng nhằm
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
(21/01/2023) Nhân dịp Tết cổ truyền và chào đón xuân Quý Mão 2023, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, với tình cảm trân trọng nhất, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ, giảng viên, người lao động Trung tâm qua các thời kỳ và hiện nay, các đơn vị liên kết lời chúc năm mới tốt đẹp, mọi người dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.       
Quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
(17/01/2023) Ngày 16/01, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện
(07/01/2023) Ngày 04/01/2023, tại Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện với đề tài “Quản lý hoạt động học tập của sinh viên tại các trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong bối cảnh hiện nay”, chuyên ngành Quản lý giáo dục, mã số 914 01 14. Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện đặt câu hỏi phản biện đối với đề tài của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuân. (Ảnh: Quan Nhựt) Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xuân hiện đang giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN),  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Năm 2017, ngay sau khi bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ với kết quả xếp loại Giỏi tại Học viện Chính trị -  Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Trung tâm GDQPAN, ĐHQG-HCM tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Thị Xuân thực hiện nghiên cứu sinh cũng tại ngôi trường này. Mặc dù thời gian học tập gặp những khó khăn, nhất là trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid
Sẵn sàng chuyến thăm, động viên chúc tết tại Nhà giàn DK-I và huyện Côn Đảo
(26/12/2022) Trong hai ngày 24 và 25-12, tại Quân cảng Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, 2 đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các phóng viên báo chí Trung ương, địa phương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành và các doanh nghiệp đã vận chuyển, bốc xếp gần 470 phần quà tết phục vụ 2 đoàn ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đóng quân tại Nhà giàn DK-I; trạm ra đa và quân dân huyện Côn Đảo, tỉnh BR – VT.
25 năm trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh và xây đắp lòng yêu nước cho sinh viên
(24/12/2022) Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) trong tình hình mới và thực tiễn đặt ra, ngày 21/7/1997, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) ban hành Quyết định số 225 thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng trên cơ sở hợp nhất các khoa, bộ môn quân sự của 9 trường đại học thành viên.
Tổng hợp Thông tin tuyên truyền về Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Trung tâm
(24/12/2022) Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh
(24/12/2022) Ngày 23-12, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học lĩnh vực giáo dục quốc phòng và an ninh
(24/12/2022) Chiều 23/12, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN), Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Truyền thống Trung tâm (25/12/1997 – 25/12/2022).
Đọc nhiều nhất
Số 1, Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. HCM, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Phòng Tổ chức - Hành chính: 028 6272 8214 - Email:
Phòng Đào tạo: 028 6272 8217 - Email:
Phòng Quản lý sinh viên: 028 6272 8202 - Email:
ĐANG ONLINE:
11
LƯỢT TRUY CẬP:
1.784.267
© 2023 Bản quyền thuộc về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
  VỀ ĐẦU TRANG