HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN KHÓA HỌC
K423
(07/08/2023) K423
K421
(27/06/2023) K421
418
(15/03/2023) 418
K417
(10/02/2023) K417
Khoá 410
(29/08/2022) Khoá 410
Khoá 409
(12/07/2022) Khoá 409
Khoá 408
(28/06/2022) Hoạt động ngoại khoá, Khoá 408
Khoá 407
(22/06/2022) Hoạt động ngoại khoá, Khoá 407
Khóa 404
(09/06/2022) Khóa 404
Khóa 2.2021
(30/04/2021) Một số hình ảnh/video về hoạt động của khóa sinh viên KT2.2021
Đọc nhiều nhất
30/04/2021
10/02/2023
07/08/2023
29/08/2022
27/06/2023
15/03/2023
22/06/2022
28/06/2022
12/07/2022
09/06/2022